04 Unknown Remembered Catalogue Stills Gallery Sydney

Some thirty years ago I was walking through the centre of Prague and saw some photographs displayed inside the lobby of a theatre. I asked a colleague to find the photographer because I thought they were so good that I wanted to use them in a magazine I was editing at the time called Creative Camera. That was the beginning of a long friendship with Markéta Luskačová.

Before my retirement, I had my own well-appointed darkroom in the basement below our offices. Markéta was free to use it anytime as her London flat was small. As a result, I was privileged in seeing a great many of her pictures and was even invited to comment on them. To me this was a unique gift that led to many happy discussions, although even after all these years, Markéta’s English has more than a touch of Czech. What has constantly amazed me, in contrast, is how easily she can relate to children. They seem to understand her perfectly. She does not treat them as young adults, nor does she treat them as immature children but simply as human beings in their own right. It is a rare and precious gift. Her photographs of my own grandchildren are by far the best ever taken, but then so are those of children in the Battered Women's Home.

I think where Markéta excels is in the seriousness of children. The photographs of The Death Sunday folk ritual recreated by school children in Prague is as much about life and living as it is about death and the children who participate seem to understand they are part of something that is eternal. Even at the seaside, it is almost as though the children are part of a ritual.

It is many years since I was a child, but in Markéta’s photographs I find a re-creation of that inner world that adults have never been able to re-create, even though they were once children themselves.

Colin Osman

(Hon. FRPS)

Asi před třiceti lety jsem při procházce centrem Prahy viděl fotografie v divadelním foyer. Zaujaly mě natolik, že jsem požádal kolegu, aby mě seznámil s jejich autorkou, protože jsem je chtěl otisknout v časopise Creative Camera (Tvůrčí fotografie), který jsem tehdy redigoval. Tak začalo mé dlouhé přátelství s Markétou Luskačovou.

Než jsem odešel do důchodu, měl jsem vlastní temnou komoru a nabídl jsem Markétě, aby ji používala, protože její londýnský byt byl příliš malý. Získal jsem tak vzácnou možnost vidět řadu jejích fotografií a dokonce se k nim vyjadřovat. Často z toho byly dlouhé debaty, nezapomenutelné i proto, že Markétina angličtina dodnes nezapře její český původ. Vždycky mne překvapovalo, jak dobře si rozumí s dětmi. Nepřistupuje k nim jako k malým dospělým, ani jako k malým dětem, ale bere je prostě jako lidské bytosti, což je vzácný dar. Její fotografie mých vnoučat jsou daleko nejlepší ze všech, které máme, a totéž platí i o jejích fotografiích dětí z útulku pro týrané ženy.

Markétina síla je v její schopnosti zachytit vážnost dětí. Fotografie lidových obyčejů Smrtné neděle v podání pražských školáků vypovídají stejně o životě a živých jako o smrti a děti na nich zřejmě chápou, že jsou součástí něčeho věčného. I na fotografiích od moře jsou děti jakoby účastníky rituálu.

Mé vlastní dětství je již daleko, ale v Markétiných fotografiích objevuji onen vnitřní svět, který nám dospělým nebývá dáno znovu vytvořit, třebaže jsmevšichni byli jednou dětmi.

Colin Osman

(Hon. FRPS)