Markéta Luskačová

 • Born in Prague.
 • 1967 - graduated in Sociology of Culture Charles University
 • 1967 - 1969 - studied photography at Prague’s FAMU
 • 1964 - 1970 - photographing religious pilgrimages in Slovakia and in Poland (series Pilgrims)
 • 1967 - 1974 - photographing extensively in Slovakian mountain village Šumiac (series Šumiac)
 • 1968              photographing in Jazz club Reduta, Prague
 • 1970 - 1972 - House photographer for Theatre Behind Gate, Prague
 • 1972, 1973, 1985 – photographing in Ireland
 • 1973 - 1977 - collaboration with Swiss magazines namely Tagesanzeiger
 • 1975 - 2014 - photographing street markets in London, namely in Spitalfields (the exhibition in Whitechapel Art Gallery)
 • 1976 - 1977 - photographing in Chiswick Women’s Aid (first house for battered women and children in London)
 • 1976 - 1979 - series about street musicians in London
 • 1976 - 1979 - photographing series Seaside and Girl's Jazz Bands in North-East England
 • 1977 - 2014 - phographing children in Great Britain
 • 1986 - 2000 – collaboration on the project "Citizen 2000" concerning 20 children in Britain from various backgrounds – social, ethnical, religious, extensively photographing in 1988 producing an exhibition "First year at school" for Museum of childhood in London
 • 1991 - 2006 collaboration with various graphic designers namely CDT, etc.
 • 2000 - series on Chorister´s school at Durham Cathedral, GB
 • 2001 - collaboration with Czech Agriculture University
 • 2000 - 2014 photographing children in Czech Republic, Slovakia, Poland, accent on minority children
 • 2004 - photographing in centre for disabled children Rolnička in Soběslav, Czech Republic
 • 2002 - 2007 working in children home in Korkyně Cz
 • 2004 - 2009 photographing in Centre for Disabled Children Rolnička, Cz
 • 1998 - 2014 Photographing Carnivals in Czech Republic
 • 1998 - 2010 Photographing in Rudolf Steiner (Waldorf) schools in Czech Republic
 • 1999 - 2014 photographing in Roztoč, the association of parents and children in Roztoky, Cz • Narozena v Praze, v roce 1967 absolvovala sociologii kultury na Karlově univerzitě.
 • 1967-1969 studium fotografie na FAMU
 • 1964-1970 fotografovala náboženské pouti na Slovensku a v Polsku (soubor Poutníci)
 • 1967-1974 – fotografovala extenzivně ve Slovenské horské vesnici Šumiac (soubor Šumiac)
 • 1968 – fotografovala v Jazz klubu Reduta v Praze
 • 1970-1972 – fotografovala v Divadle za branou
 • 1972, 1973, 1985 fotografovala v Irsku
 • 1973 - 1977 spolupráce se Švýcarskými časopisy (Tagesanzeiger)
 • 1975 - 2014 fotografuje na pouličních trzích ve čtvrti Spitalfields v Londýně
 • 1976 - 1977 fotografovala v Domě pro bité ženy (Chiswick women’s aid)
 • 1976 - 1979 soubor o muzikantech v ulicích Londýna
 • 1976 - 1979 fotografovala na severovýchodě Anglie, soubor o lidech na plážích a o dívčích kapelách
 • 1986 - 2000 spolupracuje na projektu "Občan 2000", který se zabýval 20 dětmi z různých sociálních, etnických a náboženských prostředí ve Velké Británii, součástí byla výstava "1. rok ve škole" pro Muzeum dětství v Londýně
 • 1991 - 2006 spolupracuje s grafickými dílnami (CDT atd.)
 • 2000 - seriál o škole sboristů při Durhamské katedarále ve Velké Británii
 • 1990 - 2008 fotografuje děti v Čechách, Slovensku, Polsku, děti z menšin
 • 2001 - spolupráce s Českou Zemědělskou Univerzitou
 • 2004 - fotografuje v Rolničce – Centru pro postižené děti v Soběslavi
 • 1998 - 2008 fotografuje masopusty v Čechách
 • 2002 - 2007 working in children home in Korkyně, Cz
 • 2004 - 2009 fotografuje v centru pro postižené děti Rolnička, Cz
 • 1998 - 2014 fotografuje karnevaly v Cz
 • 1998 - 2010 fotografuje ve Waldorfských školách v Cz
 • 1999 - 2014 fotografuje v Roztoči v Roztokách